حرف دلت را امروز بزن!

 

حرف دلت را امروز بزن!
اگر امروز گفتی...
اسمش "حرف دل" است
اگر نگفتی
فردا می شود
"درد" دلت...

/ 1 نظر / 10 بازدید
ساحل

با افتخار لینک شدید[چشمک]