بعضیها حرفی میزنند و دلت را میشکنند ...

 

بعضیها حرفی میزنند

و دلت را میشکنند ...!

بعد به سادگی روبروی این قلب شکسته

میایستند و میگویند

ناراحت شدی؟؟؟

چقدر زود رنجی تو من که چیزی نگفتم...

/ 0 نظر / 8 بازدید