وقتی مرا نقاشی می کردی...

وقتی مرا نقاشی می کردی زیبا نقاشی ام کردی ممنون!!!
سالم نقاشی ام کردی باز هم ممنون... با غرور نقاشی ام کردی باز هم ممنون...
ولی آخه خدا جونم چرا تنها نقاشی ام کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهشید

سلام چون برای خودش نقاشیت کرده دادا. یاعلی