دیگر حوصله نمانده...

دیگر حوصله ای نمانده است .

راستی ، مگر حوصله هم جزء آن چیزهایی بود که تو آورده بودی که موقع رفتنت همه اش را بردی ؟!

/ 0 نظر / 7 بازدید