تنهایم ...

تنهایم ...

اما دلتنگ آغوشی نیستم ...

خسته ام ...

ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم ...

چشمهایم تر هستند و قرمز ...

ولی رازی ندارم ...

چون مدت هاست ...

دیگر کسی را "خیلی" دوست ندارم

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
هم نفس

زیبا بود موفــــــــــــــــــــــــــــق باشی[گل]