سادِه دوستَم داشته باش

سادِه دوستَم داشته باش

خود را دَرگیر


پیچ وخَم زِندگی نَکن


مَن تو را هَمین جور ساده


دوست می دارم …

 

/ 0 نظر / 6 بازدید