دِلـم کـﮧ برایـَﭞ تَنگ مـﮯ شود...

●●●●▬▬▬▬▬▬♪♫♪ஜ۩۞۩ஜ♪♫♪▬▬▬▬▬●●●●

دِلـم کـﮧ برایـَﭞ تَنگ مـﮯ شود

رو مـﮯ کـُنم بـِﮧ کاکتـُوس کِنار تاقچـﮧ

کاکـُتوس بـِﮧ نـَظرҐ شکل تـُوسـﭞ

بامـَزه و وحشتنـــاک

با هماטּ تیغ ها کـَمـﮯ اِحساساتم را مـﮯ خراشد

ولـﮯ مـَטּ مـﮯ خندم

آخر مــادرم مـﮯ گوید

شاید ایـטּ ماه کاکتوسـﭞ گـُل بدهد!!!

●●●●▬▬▬▬▬▬♪♫♪ஜ۩۞۩ஜ♪♫♪▬▬▬▬▬●●●●

/ 4 نظر / 6 بازدید
مهشید

سلام دادا لینک شدی. یاعلی

اسمان ابی

خیلی تعبیر قشنگی از دوست داشتن بود..تشکر

ارغوان

شاید این ماه گل بدهد [نگران]

dusteaziz

گل میده