9 ماه انتظار

نه مـاه انتظـــــــــــــــــــــــار

و یـک عمــــــــــــر نگرانی !

حـــــــس آزادانه دخترانه را

به مهـــــر مــــــــادری دادن

بزرگترین ایثار یک زن است !

/ 0 نظر / 6 بازدید