شب های قدر...

امشب تمام آینه ها را صدا کنید.
گاه اجابت است رو به سوی خداکنید.
 ای دوستان آبرودار در نزد حق،
درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید