مادر


به تقویمی که مرا یکسال بزرگتر نشان می دهد !

حتی ...

به موهای سفیدی که بر سرم می رویند !..

 کاری ندارم !!

من ...

هنوز خود را کودک خانه ی تو می دانم !!

مــــــــــــــادر


/ 0 نظر / 6 بازدید