دیوانگی شاخ و دم ندارد ...

دیوانگی شاخ و دم ندارد
همین که ساعتها و روزها
به فکرو خیال کسی هستی که به فکرت نیست
خود نوعی دیوانگیست

/ 0 نظر / 7 بازدید