ما همه با زندگی معامله می کنیم …

ما همه با زندگی معامله می کنیم …!
با خودمان هم معامله میکنیم و با کسانی که دوستشان داریم هم …!
اگر نبخشی ، نمی بخشم
خیانت کنی ، خیانت میکنم
بدی کنی ، بدی میکنم
دروغ بگویی ، دروغ می گویم
و همیشه کوچک می مانیم ؛
بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر …!
این را بدانیم که با خوب ، خوب بودن هنر نیست ...


/ 2 نظر / 7 بازدید
اسمان ابی

اگه خوبی کنی خوبی میکنم ..اگه بدی کنی خوبی میکنم..اگه دروغ بگی راست میگم...اگه خیانت کنی وفادارم...اگه نبخشی میبخشم....خیلی سخته این فرمی زندگی کردن...اما در هرصورتش که حساب کنی دادا جان زندگی معامله ست ..ولی خوب بستگی به انصاف طرف معامله داره

dusteaziz

محشر بود