تــــو...

جهنـــــمـﮯ بـپـــا میــــکنــد


دلــــــــم / ..

وقـــــتـﮯ

شـــــــعرﮯ بیــــــاید و

تــــو

میــــــان آن نبــــاشــــﮯ .. / .

 

 


/ 0 نظر / 10 بازدید