من خسته ام از اینکه هر روز فقط باشم ...

من خسته ام از اینکه هر روز فقط باشم

 
از اینکه عده ای سیب های یک درخت را به تاراج ببرند
ولی من هنوز سیب سرخ بالای درخت را حتی بو هم نکره ام
 
باور نمیکنید دستانم را بو کنید
بوی سیب نمیدهد
بوی نم دارد
نم باران دیروز است
 
 
/ 0 نظر / 8 بازدید