به تو سپردمش خدا...

 


خــــــــــدایا بهـ تو سپردمشـ ولی ی خواهشیــ ازت دارمـ ی روزی ی جایی بغل همون غریبهـ وقتی آرومهـ بدجوریـــ

یاد من بندازشــ...

/ 0 نظر / 6 بازدید