بی خیال باش و زندگی کن !

 

با تمام وجود غمگین ...

غمگینم از روزهایی که تیره شدند ...
غمگیم از آدم هایی که گرگ شدند ...

دل گیرم از روزگاری که مردی و مردونگی رو توش خاک کردن ...
دل گیرم از همه ی کسایی که ادعاییشان گوش فلک رو کر کرده اما هیچی نیستند !

اما باید بی خیال بود ! باید منجمد شد !

بی خیال دنیا
بی خیال رفاقت
بی خیال اعتماد
بی خیال اعتقاد !

حالا بهتر شد !
حالا من آزاد آزادم ! بی درد بی درد !
تنها دغدغه زندگیم اینه که کفش هایی که تازه گرفتم با شلوارم هم خونی داره یا نه !

اینجوری بهتره ...

/ 1 نظر / 7 بازدید