مــَــن و تــَنهـآیی !!...

 

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان..!

"خــُسـرو" و "شیـــرین" ..."لیـلی" و "مـَجنــون" ..

"رامیـن" و "ویـس" .... "پیــرمــَرد" و "پیرزَن" ..

"تــــــو" و "اون" ...

"مــَــن" و "تــَنهـآیی" !!

/ 1 نظر / 7 بازدید
هم نفس

عــــــــــــــــــــــــــــــــالی بود خواستی به وب منم بیا[خجالت]