چیزی که امروز داری آرزوی دیروزت بود...

آرزوهات رو یک جا یادداشت کن

و یکی یکی از خدا بخواه

خدا یادش نمیره اما تو یادت میره که

چیزی که امروز داری آرزوی دیروزت بود

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
ساحل

امروز آرزویم این بود صبح باصدای زنگ در بیدار شوم پستچی باشد برایم با پست سفارشی بسته ای رسیده باشد کاغذ را امضا کنم و بسته بزرگ را تحویل بگیرم در را ببندم و بسته را باز کنم تو در آن باشی زودی بیایا...متن جدید گذاشتم

اذین

امیدوارم تو سال جدید موتور آرزو هات پنچر نشه! عید ۹۳ مبارک[چشمک]