بـــﮧ ســـیــــم آخــــر ...

 

 ســـاز مــــے زنـــــم امـشـَــب

بــــﮧ کـــورـے چـشـــم دنیــــا

کـــــﮧ ســــــاز مـخـــالــف مـے زنــَــد

بـــا مــَـن ...

/ 2 نظر / 8 بازدید
هم نفس

عــــــــــــــــــــــــــــــــالی بود خواستی به وب منم بیا[خجالت]

mina

چه کلمه مظلومی است این (قسمت)، تمام تقصیر هایمان را به دوش میگیرد!!!