آنکه دستش رااینقدرمحکم گرفته ای...

آنکه دستش رااینقدرمحکم گرفته ای دیروزعاشق من بود…دستانت راخسته نکن… محکم یاآرام…فرداتوهم “تنهایی”…


/ 0 نظر / 9 بازدید