برف

سفید وزیباست
  همه جای شهرو سفید پوش کرده...
  خدا کنه سفیدیش دامن روزگارمونم بگیره...
  تو این شبای سرد گرمای مهربونی ها گرممون کنه...
  خدا کنه هیشکی خونش بی سقف نباشه...
  هیشکی آشیونه عشقش سرد نباشه...
  خدا کنه هیچ دلی از سرمای هیچ نگاهی نلرزه...
  خدا کنه آدم برفی ها دلشون از ما نگیره...
  خدا کنه.......


/ 0 نظر / 6 بازدید