این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقانه دنیاست ...

 

در خاطری که ” تویی ” دیگران فراموشند

بگذار در گوشت بگویم

 ”میخواهمت

این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقانه دنیاست

/ 0 نظر / 6 بازدید