خونه ی غرور

من کوله بار دردم،کی قد من بد آورد 


دوباره خنجر از پشت،دوباره دل کم آورد 


اصلا زمونه میخواد،کسی نمونه باهام 


اون قدر قدم میزنم،که درد میگیره پاهام 


من خونه ی غرورم،کسی نمیشه هالی 


خراب شه سقف خونه،روی سر اهالی.

/ 0 نظر / 6 بازدید