به خاطر خدا

یوسف می دانست تمام درها بسته هستند

اما به خاطر خدا

حتی به سوی درهای بسته دوید...

و تمام درهای بسته برایش باز شد

اگر تمام درهای دنیا به رویت بسته بود

بدو

چون خدای تو و یوسف یکی ست ...

/ 0 نظر / 11 بازدید